Faktor-Ring Zrt.

A megtalált megoldás

 

HVG

vs.

Faktor-

Ring

Oktatás

 

A faktorációs tevékenység eredményes művelése széleskörű ismereteket követel meg a közgazdaságtan, a jog (különös tekintettel a Hpt., a Cstv. és a Vht. szakterületeire), a banküzem, a kommunikáció, illetve a társadalom-lélektan és a szociológia tudományágak tárgykörében. A Faktor-Ring Zrt. munkatársai felkészült és gyakorlattal rendelkező jogászok, közgazdák, társadalomtudósok.

 

A felsőoktatási intézmények egyike sem képez azonban olyan komplex ismeretekkel felvértezett hallgatókat, akik mindezen tudás és gyakorlat birtokában piacképesen elhelyezkedhetnének a bankszakmában, a felszámolók és végrehajtók közegében, avagy a faktorációs üzletágban. Következésképpen hiány mutatkozik ezekben az üzletágakban a problémákat értő, megértő és kezelni is tudó munkatársak körében.

 

A Faktor-Ring Zrt. munkatársai felsőoktatási gyakorlattal is rendelkező szakemberek, akik vállalkoznak speciális kollégiumok vezetésére. A szóban forgó ismeretek átadása a diploma előtt álló hallgatók körében lehet hasznos, népszerű és piacképes.

 

A témával kapcsolatos tanfolyamokat az iskolarendszeren kívüli oktatás keretében is felvállaljuk, amennyiben legalább tíz hallgató jelentkezik a kurzusra.