Faktor-Ring Zrt.

A megtalált megoldás

 

HVG

vs.

Faktor-

Ring

Mi a faktoráció?

 

A pénzügyek világában a követeléskezelésnek vagy faktorációnak, faktorálásnak, faktoringnak nevezett tevékenység tulajdonképpen követelések adásvétele. A követelésértékesítési tranzakció során az engedményező (eladó) a követelés érvényesítésével kapcsolatos mindennemű jogát és jogosultságát átengedi az engedményesnek (vevőnek). Az engedményezés vételára áralku vagy árverseny keretében, azaz nyílt vagy zártkörű tendereztetés, közbeszerzési pályázat kiírása vagy egyéb más módon alakítható ki.

 

A faktoráció résztvevői

 

A faktorációs tranzakciónak három főszereplője van.

Engedményező: követelés tulajdonosa, jogosultja; egyaránt lehet természetes személy, nonprofit szervezet vagy vállalkozás.

Adós: követelés kötelezettje, terheltje; aki tartozik a követelés tulajdonosának; például hitel adósa, beszállítónak tartozó, határidős szolgáltatás biztosítására kötelezett természetes vagy jogi személy.

Faktor: követelés vásárlója, engedményes; kizárólag felügyeleti hatósági engedéllyel működő pénzügyi vállalkozás, aki az engedményező helyébe lép, amikortól a kötelezett már csak a faktor felé és csakis felé köteles teljesíteni.

 

A faktoráció típusai