A megtalált megoldás

Lehetséges ügyfeleink

Magyarországon 1993-ban kezdődött az akkor még állami tulajdonú kereskedelmi bankok konszolidációja, majd a privatizációjuk. A Faktor-Ring Zrt. – kezdetben jogelőd cégei révén – ez idő óta partnere az azóta privatizált kereskedelmi bankoknak (is).

A Faktor-Ring Zrt. az elmúlt több mint húsz évben egyetlen alkalommal sem szegett meg olyan általa aláírt szerződést, amelyet a partner bankokkal megkötött, akkor sem, ha az ügylet számára utólag kedvezőtlenül alakult. Minden alkalommal határidőre és maradéktalanul teljesítette a fizetési- és az egyéb szerződéses feltételeket.

A Faktor-Ring Zrt. a lakossági és az úgynevezett vállalati követelésértékesítési piac aktív résztvevője. Rendszeresen vesz részt a zárt körben meghirdetett, valamint az online követelésértékesítési tendereken, legyenek azok úgynevezett lineáris vagy vaklicites elektronikus tenderek.

A Faktor-Ring Zrt. ellen még sohasem indított semmiféle eljárást sem a pénzintézeti felügyeleti hatóság (ma az MNB, korábban a PSZÁF). A cég tevékenysége prudens, a jogszabályi követelményeknek mindenben megfelelő, és az adósok irányában is ügyfélbarát.

 

Társaságunk kellő tőkeerővel várja meghívásukat a követelésértékesítési tendereikre.

Közüzemi szolgáltatók számára azért ajánlott társaságunk faktorációs tevékenységének igénybevétele, mert általa infrastrukturális beruházásoktól mentesülhetnek, illetve jelentős munkaerőköltségeket tudnak megtakarítani. Számukra a másodfajú faktoráció lehetőségét, illetve a minősített követeléseik kivásárlását ajánlhatjuk.

Fentiek alátámasztására az alábbiak átgondolását javasoljuk.

Ha a szolgáltatók szokványos módon hajtják be számlaköveteléseiket, ahhoz fejlett ügyviteli technikát és szakapparátust kell alkalmazniuk. A számlakövetelések egy része, tendenciájában egyre nagyobb része azonban nem hajtható be a szokványos módokon – sőt egy részük egyáltalán nem hajtható be –, emiatt igénybe kell venniük aktív és passzív behajtási technikákat, ám annak eredménye is lehet meglehetősen bizonytalan. Másodfajú számlafaktoráció (meghatalmazásos számlakibocsátás) igénybevétele esetén azonban a közműszolgáltató cég bevételei kiszámíthatóak, folyamatosak és tervezhetőek, azokban nincsenek hektikus ingadozások. Mindemellett megtakaríthatók az ügyviteltechnikára (számlakibocsátás, analitikus nyilvántartási szoftverek stb.) és a behajtó szakapparátus fenntartására fordított költségek, illetve az aktív és passzív behajtás járulékos költségei is. Nincsenek elhúzódó behajtási ügyek, mindazonáltal kisebb apparátussal megbízhatóbban, kiszámíthatóbban szolgáltathat a cég.
Ha a szolgáltató maga bocsátja ki a számláját, illetve azt maga hajtja be, akkor is keletkezhetnek minősített ügyek a nem fizető fogyasztók miatt. Ezért a passzív behajtás a közműszolgáltató cégektől (is) megköveteli az addicionális befektetéseket (fizetési meghagyások, végrehajtási lapok kibocsátásának illetékei, perköltségek illetékei, ügyvédi és végrehajtási költségek stb.), valamint a passzív behajtást végző szakapparátus fenntartását. A passzív behajtás időintervalluma általában egy év vagy még annál is hosszabb lehet. A minősített követelések értékesítése esetén mindez megtakarítható a közműszolgáltató cégek számára. Ráadásul nem keletkeznek úgynevezett „ülepedett” követelések, amiket előbb-utóbb le kell írni az üzleti könyvekben.

Egyedi és testreszabott megoldásokat kínálunk a társasházak számára, melyek révén megoldhatók a közösköltség-hátralékok okozta problémáik.

 • 100%-ban magunkra vállaljuk a pénzbeni kiadásokat.
 • Profi ügykezelésünkre garancia szakmai múltunk, az alkalmazott know-how és
  korszerű infrastruktúránk is.
 • Megszabadítjuk ügyfeleinket az összezördülésektől az adósokkal, a konfliktusoktól a hivatalos eljárásokban.
 • Azzal is a társasházat segítjük, amikor alternatív adósságkiegyenlítéseket ajánlva menekülési lehetőségeket kínálunk a hátralékosoknak és
  átfogó tájékoztatást kapnak tőlünk a lépéseinkről.

Ha a követelésdoktor kezeli,
nem kell aggódnia
a társasházi hátralékok miatt!

Ők a klasszikus számlafaktoráció aktív kezdeményezői, akik ez által akarják biztosítani likviditási potenciáljukat. A likviditásuk stabilizálásához a számlafaktorációval kívánják biztosítani a cégükben a szükséges pénzáramlást (cash-flow). Természetesen a számlakövetelésüket a lehető legmagasabb árfolyamon kívánják engedményezni, ám tudomásul kell venniük a faktorcég működésével, adózásával és elvárt haszonkulcsával kapcsolatos tényezőket is. Mindezeken túl a követelésfaktoráció árát a futamidő is jelentősen befolyásolhatja.

Gyakorta keresik fel társaságunkat olyan adósok, akik a hitelük mögé állított hitelfedezeti biztosítékot (a legtöbb esetben saját lakóingatlanukat) eladnák, ezáltal szabadulva az adósságszolgálati terhek alól, illetve az értékesítés vételárából megmaradó összegből szeretnének új egzisztenciát építeni. Ezen ügyfeleinknek az esetek döntő többségében segíteni tudunk: mozgósítani tudjuk személyes kapcsolatainkat, ki tudjuk használni presztízsünket és piaci pozícióinkat. Az egyedi ügyletekre jól kidolgozott és bejáratott know-how-val rendelkezünk.

Ahhoz, hogy társaságunk tanácsadási tevékenysége valós eredményt hozhasson ügyfeleinknek, elkerülhetetlen a kezelendő probléma kielemzése. Ehhez szükségünk van az ügylet valamennyi dokumentumára. Az ügyfél alábbi szolgáltatásainak közül választhat:

 • Egyszeri tanácsadás (50.000 Ft/óra)
 • Üzleti- és faktorációs tranzakciók indítása megbízási szerződés megkötését követően. (Az ügyfél hibájából meghiúsult projekt esetén 300.000–500.000 Ft közreműködési és szakértői költséget számítunk fel. )
 • Mediációs és „bizalmi kéz” típusú megbízásos ügyletek indítása és sikeres ügyintézése.
 • Válságmenedzselés faktorációs technikával.

Társaságunk – indokolt, illetve speciális esetekben – a tanácsadáson túl tőkével is segítheti ügyfeleit. Ehhez azonban a problémák és a vállalkozások teljes átvilágítására van szükségünk.

A Telenor- vagy Vodafone-tartozások
megfizetése

A Telenor, illetve a Vodafone által Társaságunknak, a Faktor-Ring Zrt.-nek átadott, vagyis ránk engedményezett követelések kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk e követelések kötelezettjeit, vagyis az engedményezés révén a mi adósainkká vált korábbi Telenor-, illetve Vodafone-adósokat.

 

Társaságunk a ránk engedményezett követelések kezelésével a Vitári Ügyvédi Irodát bízta meg. Ennek következtében az adósainkat nem Társaságunk, hanem a Vitári Ügyvédi Iroda keresi meg és ő nyújt tájékoztatást nekik a tartozásuk aktuális állásáról, a fizetési könnyítésekről, a következő eljárási lépésekről. A Vitári Ügyvédi Iroda kezeli az esetleges panaszokat is, amelyeket tehát neki kell benyújtani, nem pedig a Telenornak, illetve a Vodafone-nak, de nem is Társaságunknak. Önkéntes fizetés hiányában a Vitári Ügyvédi Iroda képviseli Társaságunkat a követelés érvényesítése iránti peres és nemperes eljárásokban is.

 

A követeléskezeléssel kapcsolatos tudnivalókról részletesen a Amit kínálunk / Fontos tudni a faktorációról… cím alatt olvashatnak, ahol megtudhatják azt is, milyen fázisai lehetségesek a tartozás kiegyenlítésének, illetve hogy nemfizetés esetén milyen újabb költségek rakódhatnak a Telenortól, illetve Vodafone-tól átvett követelésekre.

 

Telenor- vagy Vodafone-hátralék kapcsán a Vitári Ügyvédi Irodánál érdeklődjön,

Mobil

+36 20 910 1103, +36 20 398 3116

Telefon:

+361 303 8015

E-mail:

telenor@vitari.hu, vodafone@vitari.hu

Honlap:

www.solventis.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Tekintettel a koronavírus terjedése okozta vészhelyzetre, Társaságunk, összhangban a kormány és az illetékes szervek javaslataival, korlátozó intézkedésekkel kénytelen óvni munkatársait – és Önöket.

Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy

Társaságunk és függő kiemelt közvetítőink székhelyén a személyes ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel!

Ez azt is jelenti, hogy a székhelyeinken elérhető pénztárakban – bizonytalan ideig – nincs lehetőség személyes készpénzbefizetésre!

Aktuális tartozásaikat kizárólag a bankszámláinkra történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (sárgacsekken) fizethetik meg.

Kérjük, munkatársaink elérésére, ügyeik intézésére használják elektronikus elérhetőségeinket:

email: faktor-ring@topfaktor.hu

telefon: +36-70-636-3993, +36-30-868-1996, +36-30-505-0686

fax: +36-1-267-9373

A panaszkezelésre rendelkezésre álló lehetőségeink változatlanul elérhetőek.

Társaságunk bízik abban, hogy jelen állapot kedvezően változik és a korábban élő körülmények között állhatunk Ügyfeleink szolgálatára.

Szíves megértésüket és mindenkitől a kormány által előírt szabályok betartását kérve,

maradok tisztelettel:

Merth László

elnök-vezérigazgató, Faktor-Ring Zrt.

A honlap megfelelő működése érdekében cookie-kat (sütiket, azaz kisméretű szöveges adatfájlokat) helyezünk el az Ön számítógépén.

A sütikről a honlapon itt olvashat, az európai uniós közös szabályokat itt találja.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatot személyesen, telefonon, postai levélben és emailen vehet fel cégünkkel. 

Székhely: Budapest VII. kerület, Dob utca 56–58.

Levélcím: 1447 Budapest, Pf.: 503.

Telefon: +36-1-267–9372, +36-1-269–6495

Panaszvonal: +36-1-269-6494

Telefax: +36-1-267-9373

Emailek:

Meggyorsítja az ügyintézést, ha a levele tárgyához illlő emailcímet választja!

Általános kérdések: info@topfaktor.hu

Ügyfélkapcsolat: kliens@topfaktor.hu

Partnerkapcsolat: partner@topfaktor.hu

Általános panasz: panasz@topfaktor.hu

Devizapanasz: devizapanasz@topfaktor.hu

Adatkezelési szabályainkról ide kattintva olvashat összefoglalót, adatkezelési szabályzatunkat innen is elérheti. A panaszai érvényesítésének lehetőségeiről itt tájékozódhat, panaszkezelési szabályzatunkat itt is láthatja.

Ha devizahitelezési elszámolási ügye van velünk, annak intézésére elsősorban az itt is elérhető hitelesűrlapok szolgálnak.